Program targów > czwartek

21 stycznia, czwartek, 10:30 - 15:30

 • Tytuł BIOENERGIA W ROLNICTWIE
 • Opis • 10:30 – 10:35 Wprowadzenie – powitanie Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”
  • 10:35 – 10:55 Racjonalizacja wykorzystania biomasy rolniczej prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • 10:55 – 11:15 Uwarunkowania prawne – ustawa o OZE i przepisy wykonawcze do ustawy Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
  • 11:15 - 11:35 Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia z wdrażania projektu BioEnergy Farm 2 Łukasz Hada, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
  • 11:35 – 11:55 Rynek biogazowni – co dalej z jego rozwojem? dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • 11:55 – 12:15 Technologie rozproszonej ekoenergetyki dla potrzeb rolnictwa: mikrobiogazownia, zgazowarki, wiatraki i inne prof. dr hab. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
  • 12:15 – 12:35 Nowoczesne magazynowanie energii w systemach OZE Radosław Gutowski, dyrektor marketingu, Impact Clean Power Technology
  • 12:35 – 12:55 Biogazownie rolnicze trzeciej generacji w rejestrze przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski, dyrektor ARR, Odział Poznań
  • 12:55 – 13:15 Czy w nowym podejściu do energetyki jest miejsce na dalszy rozwój plantacji roślin energetycznych Ryszard Gajewski, prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy
  • 13:15 – 13:55 Ekonomiczne aspekty i inne wartości wykorzystania agrobiomasy nie drzewnej Roman Długi, Asket, Poznań
  • 13:35 – 14:00 Możliwości instalacji OZE w gospodarstwie rolnym na bazie doświadczeń z wykonanych instalacji Emil Cwalina, Eco-Technologis, Łomża
  • 14:00 – 14:25 Możliwości finansowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich Wiesław Wasilewski, BIG-POL, Fundusze pomocowe
  • 14:25 – 15:30 Panel dyskusyjny: Autonomiczne gospodarstwo rolne – abstrakcja czy rzeczywistość?

 • Miejsce Pawilon 3A
  Sala wykładowa
 • Organizator Wydawnictwo Abrys i Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Zasady wstępu: Wstęp po rejestracji w Wydawnictwie ABRYS

21 stycznia, czwartek, 12:00 - 13:30

 • Tytuł ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
 • Opis • 12:00 – 12:45 wykład prof. dr hab. inż. Karola Węglarzy na temat Energooszczędnych Technologii w Produkcji Zwierzęcej, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o.
  • 12:45 – 13:30 wykład dr Mariana Kamyczka na temat Energooszczędne Technologie w Produkcji i Hodowli Bydła Mlecznego na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach, Instytut Zootechniki PIB ZD Pawłowice
 • Miejsce Pawilon 8
  Scena Aleja Lipowa
 • Organizator Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kraków-Balice Sp. z o.o
 • Zasady wstępu: Wejście w cenie biletu

21 stycznia, czwartek, 13:30 - 14:15

 • Tytuł TRAKTORIADA & MOBILNE CENTRUM KULTURY IM. MICHAŁA DRZYMAŁY NA SZLAKU DOOKOŁA ŚWIATA.
 • Miejsce Pawilon 8
  Scena Aleja Lipowa
 • Organizator Stowarzyszenie " Czysty świat"
 • Moderator Wyklad poprowadzi p. Marcin Obałek
 • Zasady wstępu: Wejście w cenie biletu