XII Konferencja Bioenergia w rolnictwie

Ponad 90% terytorium Polski to tereny wiejskie charakteryzujące się specyficznymi warunkami. Wykorzystywanie na tych obszarach odnawialnych źródeł energii może być szansą na wyrównanie warunków rozwoju tych terenów.

Zróżnicowanie zasobów regionów wiejskich stwarza duże możliwości kreowania innowacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Komfort energetyczny kraju, który w metropoliach zbliża się do standardu europejskiego, na obszarach wiejskich jest niższy. Jak zatem sprawnie wykorzystać bioenergię w rolnictwie? Informacji na ten temat dostarczą prelegenci, którzy poprowadzą XII Konferencję Bioenergia w Rolnictwie.

 

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

- Biogazownie rolne – ważny element zrównoważonej produkcji rolnej

- Mikroinstalacje i małe instalacje – możliwości ich rozwoju na terenach wiejskich

- Rynek biogazowi – co dalej z ich rozwojem?

- Budowa i funkcjonowanie mikrogazowni w gospodarstwie rolnym – przykłady

- Biogazownie rolnicze trzeciej generacji w rejestrze przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego

- Czy w nowym podejściu do energetyki jest miejsce na dalszy rozwój plantacji roślin energetycznych?

- Czy obecne warunki prawne sprzyjają wykorzystaniu słomy do produkcji paliw biomasowych?

- Możliwość finansowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich

- Automatyczne gospodarstwo rolne – abstrakcja czy rzeczywistość? Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.

Program

10:30-10:35

Wprowadzenie – powitanie
Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”

10:35-10:55

Racjonalizacja wykorzystania biomasy rolniczej

prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10:55-11:15

Uwarunkowania prawne – ustawa o OZE i przepisy wykonawcze do ustawy

Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii (w uzgodnieniu)

11:15-11:35

Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia
z wdrażania projektu BioEnergy Farm
2
Łukasz Hada, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

11:35-11:55

Rynek biogazowni – co dalej z jego rozwojem?

dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań (w uzgodnieniu)

11:55-12:15

Technologie rozproszonej ekoenergetyki dla potrzeb rolnictwa: mikrobiogazownia,
zgazowarki, wiatraki i inne

prof. dr hab. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

12:15-12:35

Nowoczesne magazynowanie energii w systemach OZE

Radosław Gutowski, dyrektor marketingu, Impact Clean Power Technology

12:35-12:55

Biogazownie rolnicze trzeciej generacji w rejestrze przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego

Andrzej Bobrowski, dyrektor ARR, Odział Poznań

12:55-13:15

 

Czy w nowym podejściu do energetyki jest miejsce  na dalszy rozwój plantacji roślin energetycznych

Ryszard Gajewski, prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy

13:15-13:35

Ekonomiczne aspekty i inne wartości wykorzystania agrobiomasy nie drzewnej

Roman Długi, Asket, Poznań

13:35-14:00

Możliwości instalacji OZE w gospodarstwie rolnym na bazie doświadczeń z wykonanych instalacji

Emil Cwalina, Eco-Technologis, Łomża

14:00-14:25

 

Możliwości finansowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich

Wiesław Wasilewski, BIG-POL, Fundusze pomocowe

14:25-15:30

Panel dyskusyjny: Autonomiczne gospodarstwo rolne – abstrakcja czy rzeczywistość?

 

Wstęp wolny.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZEŃ >>>

 

Termin: 21. stycznia 2016r.

aa.jpg

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact