Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy

s5_logo.png

Program:

1) Jak ograniczyć wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na koszty i efektywność produkcji rolniczej

2) Wykorzystanie potencjału produkcyjnego polskiego rolnictwa szansą przewagi konkurencyjnej i efektywnego gospodarowana

3) Nowe metody uprawa konserwującej w zbożach, kukurydzy i bobowatych

4) Jak zahamować wypieranie polskich producentów zbóż i kukurydzy z najdogodniejszych rynków zbytu

5) Era cyberrolnictwa - mrzonka czy realna rzeczywistość

6) 20 lat działalności Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w służbie polskiego rolnictwa

Organizatorzy: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, spółką BIN oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi

Termin: 19 stycznia 2018, paw. 4, sala wykładow, godz. 13.00-16.00

[ Wstecz ]