Perspektywy dla polskiego rolnictwa/KRIR/WIR

 

Polskie rolnictwo kryje w sobie olbrzymi potencjał. Jego rozwój zależy jednak od wielu działań, które zostaną podjęte w kolejnych latach. Właśnie tej tematyce zostanie poświęcona konferencja organizowana przez Krajową Radę Izb Rolnych, przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która odbędzie się trzeciego dnia Targów POLAGRA-PREMIERY pt. „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”. Merytoryczny program konferencji skupi się na dwóch niezwykle ważnych dla przyszłości polskiego sektora rolno-spożywczego kwestiach, tj.:

• aktualnym stanie i perspektywach dalszego rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,

• nabierającej coraz silniejszej dynamiki dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Głównym celem konferencji będzie zatem przedstawienie głównych problemów i wyzwań rozwojowych stojących przed polskim sektorem rolno-żywnościowym w gwałtownie zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych i globalnym otoczeniu oraz zaprezentowanie głównych nurtów trwającej już kilka lat dyskusji nad pożądanymi kierunkami zmian WPR na kolejny okres programowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu Komisji Europejskiej z 29 listopada 2017 roku oraz kalendarzem dalszych prac.

Program:

13.30-13.40 Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz

13.40-14.10 Polski sektor rolno-żywnościowy – stan i przyszłe potrzeby rozwojowe – Prof. dr hab. Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

14.10-14.40 Potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku – główne wątki dyskusji - dr Mirosław Drygas Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

14.40-15.50 Dyskusja

15.50 – 16.00 Podsumowanie - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz

 

Organizator: Krajowa Rada Izb Rolnych, Wielkopolska Izba Rolnicza

Termin: 20 styczeń 2018

 

krir.JPG

logo30.jpg

[ Wstecz ]