Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa/4 Results

Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych, jak i rynkowych?

Doświadczony zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results zaprezentuje nowe metody usprawnień oraz zainspiruje efektami wdrożeń z polskich przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania mogą liczyć na profesjonalną wiedzę w zakresie sprzedaży i produkcji. Spotkanie skierowane do polskich producentów i dealerów maszyn i urządzeń rolniczych, będzie podzielone na pięć różnych paneli. Każdy z nich poświęcony zostanie innej tematyce:

• 12.00 - 12.40 Jak skrócić wszystkie czasy realizacji w biurze i na produkcji - wstęp do metody Quick Response Manufacturing (QRM) / Ireneusz Biliński - Partner, Współwłaściciel 4 Results;

• 13.00 - 13.40 QRM case studies - rewolucja krótkich czasów realizacji, czyli jak z 8 tygodni zejść do 3 tygodni i jednocześnie zwiększyć przychody o 20% / Piotr Wrzeszcz – Partner Zarządzający 4 Results;

• 14:00 - 14:40 TPM - japońska strategia zarządzania parkiem maszynowym w realiach polskich firm; case study - poprawa efektywności linii produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TPM / Izabela Starnawska – Parter, Współwłaściciel 4 Results;

• 15:00 - 15:40 Trening Wiedza Instruktaż (TWI) - czyli jak szybko i sprawnie wdrożyć nowych pracowników przy olbrzymiej rotacji na dzisiejszym rynku pracy – Martyna Hómin - Konsultant 4 Results;

• 16:00 - 16:40 Strategia jest dla Amatorów, Egzekucja (wdrożenie) dla Profesjonalistów, czyż nie? - czyli jak Sprzedaż współgra z Produkcją / Michał Paradowski - Partner, Współwłaściciel 4 Results.

 

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, 4 Results

Termin: 18 stycznia 2018, speaker’s corner w paw. 3A

 

 

O 4 Results …

 

Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów i trenerów, od 12 lat codziennie, z pasją poprawiamy wyniki naszych Klientów i zaangażowanie ich pracowników. Łączymy twarde elementy (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja) tak, aby zapewnić optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze czyli zaangażowanie ludzi i zespołów. Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 70 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych. Nasi Klienci stają się lepszymi organizacjami zarówno od strony biznesowej jak i samego miejsca pracy. Pomogliśmy ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć ich cele biznesowe oraz osobiste.

Wspieramy naszych Klientów w 4 strategicznych obszarach:

• usprawniamy produkcję,

• zwiększamy sprzedaż,

• rozwijamy ludzi i

• doskonalimy procesy biznesowe.

 

 

Ireneusz Biliński, partner / współwłaściciel 4results

ireneusz_bilinski.jpg

Kieruje zespołem konsultantów 4Results specjalizujących się w optymalizacji i doskonaleniu działalności biznesowej. Odpowiada za wprowadzenie na polski rynek metody QRM (Quick Response Manufacturing) przeznaczonej dla firm zajmujących się produkcją niskoseryjną, dyskretną i/lub na indywidualne zamówienie. Koncentruje się na wdrażaniu wysokich standardów zarządzania projektami oraz ciągłym doskonaleniu naszej oferty – metod, narzędzi i usług, w szczególności kierowanych do firm produkcyjnych.Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarach produkcji, logistyki i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania organizacji pod kątem ciągłego doskonalenia ludzi i procesów biznesowych

 

Piotr Wrzeszcz, partner

piotr_wrzeszcz2.jpg

W 4 Results odpowiada za rozwój usług oraz kompetencji w obszarze Doskonalenia Organizacji i Lean Management. Jego działania koncentrują się na kompleksowym wspieraniuw optymalizacji ich procesów decyzyjnych i operacyjnych. Współpracuje na poziomie strategicznym i operacyjnym, przygotowując, wdrażając i nadzorując kompleksowe programy optymalizacyjne oraz analizy biznesowe. Wspólnie z zarządami, liderami i zespołami projektowymi wypracowuje i wdraża zmiany oraz rozwija kadrę wyższą, średnią i podstawową, przysposabiając ludzi do nowej jakości pracy. Oczekiwanym efektem wspólnych działań projektowych, oprócz wysokiego ROI, jest zadowolenie i zaangażowanie ludzi w nowe sposoby działania.

Izabela Starnawska,partner/współwłaściciel 4results

izabela_starnawska.jpg

W 4 Results odpowiada za rozwój usług i rozwiązań w obszarze Total Productive Maintenance (przy współpracy z JMA Consutants Inc.) oraz zarządza zespołem konsultantów realizujących programy TPM. Rozwija i wdraża programy TPM, WCM w zakładach produkcyjnych (Autonomous Maintenance, Professional Maintenance, Focussed Improvement, Education and Training, Quality Maintenance, Early Management, SHE, TPM in Office, Workplace Organisation , Program 5S, Loss and Cost Deployment, Policy Deployment). Celem jej pracy jest zapewnienie najwyższych standardów w ramach realizowanych programów optymalizacji produkcji. Jej zespół często działa w sposób kompleksowy, poczynając od analizy, po wypracowanie konkretnych, trwałych i mierzalnych rezultatów. Efektem jest m.in. większa zyskowność, poprawa wskaźników produkcji oraz eliminacja wszelkiego rodzaju strat w obszarze produkcji.

 

Michał Paradowski, PARTNER / WSPÓŁWŁAŚCICIEL 4 RESULTS

michal_paradowski2.jpg

W 4 Results odpowiada za obszar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Angażuje się na poziomie strategii, z czego wynikają konkretne zalecenia i działania dla wszystkich poziomów organizacji. Doskonaląc sprzedaż, pomaga sprawnie przejść przez proces zmiany z zachowaniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i tak, by na koniec pojawiły się pożądane rezultaty biznesowe. Wdraża w firmach kulturę opartą na odpowiedzialności zespołów za kluczowy kierunek rozwoju firmy, stosując programy motywacyjne połączone z planem operacyjnym. Wypracowuje sposoby organizacji, ulepszania i rozwoju zespołów w obliczu równolegle wprowadzanych zmian organizacyjnych. Ponadto prowadzi sesje mentoringowe i coachingowe dla pracowników pełniących ważną rolę w rozwoju organizacji.


Martyna Hómin, HR Business Partner/ Konsultant/ trener

img_7094_do.jpg

Jej zadania koncentrują się na prowadzeniu wdrożeń w zakresie zarządzania wiedzą oraz procesów HR. Jest odpowiedzialna za rozwój, przeprowadzanie oraz kierowanie projektami Assesment Center oraz Development Center u Klientów w celu zweryfikowania i rozwoju kompetencji pracowników. Poza tym nadzoruje projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozwija jeden z filarów TPM, Education and Training, który wspiera projekty realizowane w obszarach produkcji. Specjalizuje się we wdrażaniu metody TWI (Training Within Industry), opracowywaniu Arkuszy Podziału Pracy, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych.

 

[ Wstecz ]